KutBilim
Journal of Social Sciences and Arts

WEDDING SONGS OF PAMIR KYRGYZ: ÖLÖÑ AND DÜRÖ (FROM THE EXPERIENCE OF ETHNOFOLKLORISTIC ANALYSIS)


Prof. Dr. Sulaiman KAIYPOV

References


Bayalieva T. D. (1981). Religioznie perejitki u kirgizov i ih preodolenie. – Frunze: İlim.

Dor, R. (1980). ‘Si Tu Me Dis: Chante! Chante!’…Documents pour server a la connaissance de la tradition orale des Kirghiz du Pamir afghan: These pour le Doktorat Es-Lettres par Remi Dor Presentee le. Paris, Vol: 1. 906 p.

Elçin, Ş. (1993). Halk Edebiyatına Giriş. Akçaĝ. Ankara.

Geldiev, G. (2000). About ‘Düĝün Türküleri’(‘Wedding Folk Songs’) or ‘Öleñler’, ‘Yar-Yar’, ‘Leeran’ Folklore of Turkmen people // Reports at the symposium on ‘I. International Ataturk and Turkic Folk Culture’.

Kayıpov S. (1990). Problemı poetiki eposa “Er Töştük”. – Ç. 1.: Giperbola. Sravnenie. –Frunze: İlim.

Kayıpov, S. (2005). Van Kırgızlarının Sözlü Geleneğinde Ölöñ ve Dürö / Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Armağanı. s. 445-466.

Kayıpov, S. (2009). Ölöñ ve Dürö Türküleri Üzerine // Prof. Dr. Sulayman KAYIPOV. Folklor Üzerine Yazılar. – Bişkek. s. 167-194.

Orozova G. (2015). Kırgız ölöndörü. – Bişkek: Uluu toolor

Orozova G. (2021). Ölön ırlarının tabiyatı // Orozova G. Folklorduk janrlardın özgöçölügü: 2-kitep. İlimiy emgekter. – Bişkek.

Puhov I. V. (1962). Yakutskiy geroiçeskiy epos olonho. – Moskva: Nauka.

Radlov V. V. (1970). Obraztsı narodnoy literaturı severnıh tyurkskih plemen... – Ç. ⅠⅠⅠ. – SPb.

Tokombaeva, A. (1981). Jergetaldık kırgızdardın eldik oozeki çıgarmaçılıgı. Bişkek: İlim.

Uahatov B. (1974). Kazaktın halık ölenderi. – Almatı: Gılım.

Valihanov Ç. Ç. (1961). Sobranie soçineniy. – T. I. – Alma-Ata.

Yudahin K. K. (1956). Kirgizsko-russkiy slovar`. – Moskva: Sovetskaya entsiklopediya.DOI: https://doi.org/10.58642/kutbilim
Publication date: 29.12.2023

Abstract | PDF