KutBilim
Journal of Social Sciences and Arts

THE EFFECT OF RUSSIAN ON KYRGYZ: SOME FINDINGS ON THE BASIS OF SPEAKING LANGUAGE1


Prof. Dr. Abdulselam ARVAS

References


Alkaya, Ercan, (2007). “İki Dillilik ve Rusçadan Tatar Türkçesine Geçen Kavram Tercümeleri”, Turkish Studies, Volume 2/2: 41- 53.

Memmedova, Nermine, (2009). “Akraba Olmayan Dillerin Birbirine Etkisi ve Bu Etkileşimin Sonuçları”, Milli Folklor, S. 83: 121- 127.

Özkan, Fatma-Musa, Bağdagül, (2004). “Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi”, Bilig, S. 30: 95- 139.DOI:
Publication date: 01.07.2022

Abstract | PDF