KutBilim
Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisi

ON THE TITLES IN THE STATE OF THE YENISEI KYRGYZS ICHREKI AND ÖGE. VII-XI CENTURIES


Prof. Dr. Olcobay KARATAYEVAnahtar Kelimeler:

Özet | Kaynaklar