KutBilim
Журнал Социальных Наук и Искуств

КЫРГЫЗДЫН “КӨК БӨРҮ” УЛУТТУК ОЮНУ ЖАНА АНЫН ГЕНЕЗИСИ


Prof. Dr. Olcobay KARATAYEVKeywords: Кыргызы, көк бөрү, козлодрание (улак), тотемизм, Көк Тенгри, хунну (сюнну), Китай, волк

Abstract | References