KutBilim
Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisi

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA KIRGIZ HALKININ CEPHEYE GÖNDERDİĞİ YARDIMLARA BİR BAKIŞ


PhD Candidate Gulkayır OROZBAYEVA , Assoc. Prof. Leyla DERVİŞ

İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en yıkıcı olaylarından biri olarak kayıtlara geçmiş ve dünya genelinde büyük zararlara ve tahribatlara yol açmıştır. Milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği, birçok şehrin tahrip olduğu, ekonomilerin sarsıldığı ve siyasi dengelerin kökten değiştiği bir dönemi temsil etmektedir. Bu savaş, genel olarak kapsamlı bir şekilde araştırılmış olmasına rağmen, İkinci Dünya Savaşı'nın Türk halkları üzerindeki etkileri ve katılımları pek az araştırılmıştır. Son yıllarda, Rus arşivlerinin kademeli bir şekilde açılmasıyla birlikte, Türk halklarının İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolü ve katkıları konuları araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir. Türk halkları, savaşa aktif bir şekilde katılarak cephelerde önemli askeri harekâtlara imza atmış ve büyük kayıplar vermiştir. Aynı zamanda, savaş sırasında ve sonrasında cephe gerisinde çalışarak cephelere iaşe ve maddi yardımlar sağlamışlardır. Sovyetler Birliği'ne bağlı Türk bölgeleri, kendi içinde ekonomik zorluklar ve kıtlıkla baş etmek durumunda olmalarına rağmen, savaş döneminde askeri çabaları desteklemek amacıyla çeşitli yardımlar ve hediyeler sunmuşlardır. Bu bölgeler, genellikle Sovyetler Birliği'nin Orta Asya Cumhuriyetleri ve Kafkasya'daki Türk etnik gruplarını içermektedir. Bu dönemde, Sovyetler Birliği'ne bağlı Türk bölgeleri, savaşın getirdiği ekonomik sıkıntılara rağmen, sivil halkın ihtiyaçlarına yönelik yardım malzemeleri, gıda ve diğer kaynakları cepheye sevk etmişlerdir. Bu destek, savaşın devam etmesine katkıda bulunmuş ve Sovyet savaş ekonomisinin direncini artırmıştır.
Bu çalışma, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türk halklarından biri olan Kırgızların sağladığı yardımlara odaklanmaktadır. Temel amaç, arşiv belgelerine dayanarak Kırgız halkının savaş sırasında cepheye gönderdikleri yardımları incelemek ve bu katkıların önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda, Kırgız halkının cephe gerisindeki çabaları belgeler ışığında ele alınacaktır.


Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Doğu Cephesi, Kızıl Ordu, Kırgız halkı, yardımlar.

DOI: https://doi.org/10.58642/kutbilim
Yayın Tarihi: 29.12.2023

Kaynaklar | PDF