KutBilim
Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisi

THE LITERARY PERSONALITY OF NECIP FAZIL KISAKUREK


Assoc. Prof. Eşqane BABAYEVA

Özet

Necip Fazıl Kısakürek Türk edebiyatında kendine özgü yeri olan büyük şairlerdendir. O, Cumhuriyetin ilanının yapıldığı, edebi sürecin hızla geliştiği bir dönemde yetişmiştir. Kısakürek edebiyatın şiir, teori, tiyatro, roman vs. gibi tüm alanlarında çok başarılı eserler vermiştir. “Örümcek Ağı”, “Kaldırımlar”, “Ben ve Ötesi”, “Sonsuzluk Kervanı”, “Çile” isimli şiir kitablarını neşreden Necip Fazıl Kısakürek aynı zamanda tiyatro yazarıdır ve “Tohum”, “Bir Adam Yaratmak”, “Künye”, “Yunus Emre”, “Kanlı Sarık”, “Para”, “Mukaddes Emanet”, “Sabır Taşı”, “Reis Bey”, “Nam-ı Diğer Parmaksız Salih”, “Ahşap Konak” vs. gibi tiyatro eserleri vardır. Necip Fazıl şiir ve tiyatro denemelerinin yanı sıra hikâye ve romanlar da yazmıştır. Bunları “Bir Kaç Hikâye”, “Bir Kaç Tahlil” adı altında toplayarak bastırmıştır. Bütün bu eserlerine rağmen şiirleriyle yeni bir ses, yeni bir duruş sergileyen Necip Fazıl Türk edebiyatında büyük şair olarak yer edinmiştir. Bu makalede şairin hayatı, edebi kişiliği incelenecek, edebiyattaki konumu araştırılacaktır.


Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet devri Türk edebiyatı, Türk şiiri, Necip Fazıl Kısakürek, nazım, şair.

DOI:
Yayın Tarihi: 30.12.2021

Kaynaklar | PDF