KutBilim
Коомдук Билим жана Искусство Журналы

БИЗ ЖӨНҮНДӨ


ЖАРЫЯЛООЧУ

КутБилим Илим изилдөө, Маданият жана Тилектештик Коому

Kızılay Mah. İzmir 1-Cad. No:13/8, 06530, Çankaya / Ankara

  http://kutbilim.org

 kutbilimdernek@gmail.com


КУРУУЧУ ЭЭСИ

КутБилим Илим изилдөө, Маданият жана Тилектештик Коомунун атынан

Maksut ABDİRAİM


e-ISSN: 2791-6340
DOI